Girl & Guitar

MUZIKA MIA

život se skládá ze spousty zvuků

Jsem tady, protože mi dělá radost, vidět lidi zpívat a hrát.

Jsem tu, abych jim umožnila zazpívat si na mikrofon, poskytnout jim zázemí pro jejich tvorbu, stát se muzikantem.

V předhůří Šumavy ve Velharticích je k dispozici mobilní nahrávací zařízení, všelijaké hudební nástroje a aparatura.

Miagon je dům přítomnosti. Vše, co se zde tvoří, je protkané zvuky lásky, přijetí a zvědavosti.

Pakliže byste rádi v tvorbě s aparaturou chtěli pokračovat, 

pomohu v sestavení muzikantských hraček pro případné vaše domácí (nahrávací) studio.

Ráda nahrávám vzkazy, poselství, zpěv, hru na hudební nástroj, mluvené slovo, básně, prózu, zvuky přírody a všeho kolem nás. Miluji propůjčovat svůj hlas meditacím a videím podporující osobnostní rozvoj.

Kromě milovaného nahrávání pořádá Muzika Mia Open Mic, hudební večery, kde má každý hudebník prostor prezentovat své umění a dostat tak možnost zahrát si před publikem.

Lynda%2520Cullen%2520(IR)_edited_edited.

Mia Fellow

Miluju život a miluju všechny zázraky, které přináší.

Kdokoli vstoupí do mého života, je mým učitelem, zrcadlem a s radostí se ptám, kdo jsem díky této bytosti, s kterou se naše cesty spojily, já. 

Kdekoli se ocitnu, nejsem náhodou. Miluju tato setkání a miluju zábavu a smích. 

Miluju se ráno vzbudit a říct si - Tenhle den bude něčím zvláštní. Ach, za to děkuji.

Jsem noční pták a ráda nahrávám. Zvuky stromů, vod a luhů, ticho před bouří a ticho po ní, praskání ohně, lidské dýchání, bublání vody, prostě cokoli.

Miluju tvořit hudbu, plynout přítomným okamžikem, nechat se svést do tónů. Zpívat je, zas a znovu nechat píseň prodýchat... Miluju hrát na klavír, flétnu, kytaru... na všechny nástroje co doma mám...

Miluju potkávat lidi a probouzet v nich zpěv. Miluju vytvářet atmosféru, která je k tomu povede.

Mia

Děkuji za spolupráci a vzájemnou podporu:

Color_all_logo.png

INDIÁN

stezka přežití

Velhartice

younity logo_edited.png

YOUNITY
ČR & SK

rašelina loga_edited_edited.png

KULTURNÍ RAŠELINA

Šumava

kudy z nudy.png

KUDY Z NUDY